Novohradské cyklostezky

V roce 2001 vznikl mezi členy Novohradské občanské společnosti nápad vzít známé zajímavé historické příběhy, legendy a pověsti a umístit je tam, kde se před mnoha a mnoha lety odehrály.

Cyklostezky Vás provedou po krajině novohradska až k hranicím s Rakouskem, a jsou zaměřeny na historii této oblasti, i na přírodovědné zajímavosti.

Nové Hrady najdete 33 km jihovýchodně od našeho penzionu u Třeboně.

Více informací o Nových Hradech - co navštívit >>

Pamětí Novohradska

Okruh dlouhý 47 kilometrů obsahuje 17 zastávkových míst. Každé takové místo přináší konkrétní historický příběh a něco málo z historické faktografie. Spolu s informačními panely však vznikla i publikace, která přináší podrobnější texty o historii Novohradska.

V roce 2002 tak vznikl projekt, jehož cílem byl vznik dalších dvou naučných okruhů seznamujících cykloturisty s historií oblasti Vitorazska a Slepičích hor. Od července 2003 se tak mohou všichni přátelé cykloturistiky vydat na cestu po jednom ze třech naučných okruhů a seznámit se blíže s událostmi, které minulosti ovlivňovaly životy zdejších obyvatel.

Paměti Vitotrazska

Naučná cyklotrasa Pamětí Vitorazska je 89 kilometrů dlouhý okruh, který však lze rozdělit do několika menších okruhů a pro jejich absolvování si vyčlenit více dní. Obsahuje celkem 29 informačních panelů z nichž 5 jich je umístěno do rakouského příhraničí. Panely jsou dvojjazyčné, takže znalost němčiny zde není podmínkou.

Pamět Slepičích hor

Naučná stezka Pamětí Slepičích hor je kratší. Měří „pouze“ 57 kilometrů. Celkem obsahuje 17 informačních panelů, které přinášejí příběhy ze života na tzv. česko-německé jazykové hranici. Projekt, který zde byl realizován, je svým způsobem ojedinělým. Především řeší velké území, které zahrnuje české i rakouské pohraničí a propojuje tři české a jeden rakouský mikroregion.

Dále je to atraktivní a někdy i choulostivé téma česko- rakouské historie a především široká spolupráce neziskových organizací, místní samosprávy, podnikatelských subjektů a aktivní přístup rakouských partnerů k realizaci projektu. Všechny uvedené vlastnosti projektu nejsou v této oblasti dosud příliš běžné, ale na druhé straně dávají důkaz o tom, že pokud je silná myšlenka, vize, tak partneři a finanční zdroje nutné k její realizaci se vždy najdou.

Členové Novohradské občanské společnosti si totiž uvědomují, že důležitější a významnější pro úspěšný rozvoj oblasti je, když se projekty či jednotlivé akce dělají s lidmi a ne pouze pro lidi. Celá tato akce byla významně dotována z Fondu malých projektů Phare CBC a některými obcemi na Novohradsku. Projekt našel podporu místních samospráv, podnikatelů a především pak komise, která vybírala projekty k dotacím z programu Phare CBC. Díky všem těmto lidem se podařilo získat celkem 1,2 milionu korun, které byly třeba k realizaci plošně velmi rozsáhlého projektu

Přijeďte se podívat na Třeboňsko, ubytování najdete v našem penzionu.

Rrezervujte si ubytování

Kontakty

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout